Doe mee

Arnhem, de opera is op zoek naar
50 tijdelijk filhuisdirecteuren,
271 acteurs voor de film Arnhemmers over Arnhem,
zangers voor het muziektheaterkoor en
spelers voor het acteursensemble.