Toonkunst Arnhem


Toonkunst Arnhem is een concert-oratorium koor met ongeveer tachtig enthousiaste leden. Ieder jaar wordt de Matthäus Passion uitgevoerd in Musis Arnhem, begeleid door Het Gelders Orkest. Daarnaast wordt er in het najaar ook een concert gegeven, eveneens in Musis m.m.v. HGO.
Sinds enkele jaren werkt TKA mee aan projecten van De Plaats, zoals bijv. de Mattëus Junior in de Walburgiskerk. Deze voorstelling wordt ook in maart 2018 weer gespeeld.