Toonkunst Arnhem


Toonkunst Arnhem is een concert-oratorium koor met ongeveer tachtig enthousiaste leden. Ieder jaar wordt de Matthäus Passion uitgevoerd in Musis Arnhem, begeleid door Het Gelders Orkest. Daarnaast wordt er in het najaar ook een concert gegeven, eveneens in Musis m.m.v. HGO.
Sinds enkele jaren werkt TKA mee aan projecten van De Plaats, zoals bijv. de Mattëus Junior in de Walburgiskerk. Deze voorstelling wordt ook in maart 2018 weer gespeeld.

Toonkunstkoor Arnhem onder leiding van Joop Schets: Petra van Baaden, Erika Bervoets, Gerda van Dreven, Hannie de Graaf, Saskia Gunst, Ciske Hekman, Hermine Huisman, Irene de Jong, Yvonne Koffijberg, Ineke Leenders, Henny Pieters, Marianne van Roden, Ina Roelofsen, Marianne Verkamman, Rita Walstra, Marja Abbenhuis, Wilma Beltman, Ine Coumoiu, Bernadette Ezendam, Annemieke Groenbos,  Liesbeth Harrewijn, Mariëtte Hendriks, Gerrie Meijling, Marianne Valster, Nineke Verhaagen, Hester Wielinga, Wil Faessen, Otto van Schravendijk, An Stalpers, Koos van Unen, Johan Vos, Hein Aelbers, Peter Feil, Herrie Hupkes, Age Jan Kuperus, Mart Vermeulen