De eerste bladzijde

Albert Hoex (tekst) en Andries van Rossem (muziek) zijn begonnen aan het schrijven van de megaproductie Arnhem, de opera. De voorstelling bestaat uit vijf delen en speelt op meer dan 55 locaties in de binnenstad van Arnhem. Alle elementen in de vijf delen bouwen op elkaar voort.

Componist Andries van Rossem is begonnen met het grootste stuk: Nacht. Dit deel moet het eerste klaar zijn, zodat de organisten en alle drie de koren (Muziektheaterkoor De Plaats, Velper Bachensemble, Toonkunstkoor Arnhem) op tijd kunnen beginnen met de repetities.
Na het schrijven van de muziek volgt het omzetten naar een digitale partituur. Daarbij krijgt Andries hulp van Marinus Degenkamp. De eerste bladzijden zijn er.